Mi is az a HOLISZTIKA?

A holizmus kifejezés (a görög „holos” szóból) a teljesség figyelembevételét jelenti. A holisztikus szemléletű gyógyítás az embert egésznek tekinti, feltételezi testének, szellemének és érzelmeinek egységét. A holisztikus szemlélettel gyógyító szakember nemcsak a betegséget, a megbetegedett szervet, vagy testrészt kezeli. A beteget gyógyítja, az egészségét kívánja helyreállítani, fenntartani.

Komplex (holisztikus) emberkép

A betegségek pszichés hátterének jelentősége Euróbában Hippokratész óta jelen van a medicinában. Ázsiában mind a hagyományos kínai, mind az indiai ayurvédikus orvoslás évezredek óta tartalmazza ezen alapvető szempontot. Mégis csak az utóbbi 50 évben, a gyógyítás szemléletének reformja során került hangsúlyozottan megfogalmazásra.

Pavlov szerint: „A szervezet pszichés és szomatikus értelemben teljes egység…”. Nyilvánvalóan nincs külön szomatikus (testi), pszichés, pszichoszomatikus, energetikai gyógyítás. Csupán gyógyítás létezik, mely minden esetben individuális. Nem a betegséget, hanem a beteg ember minden fellelhető diagnosztikai és terápiás szempontjait veszi figyelembe.

A holisztika alapelvei azt tanítják, hogy az emberben a testi, lelki és szellemi tényezők szoros egységben és kölcsönhatásban működnek. Nem képzelhető el egyik változása anélkül, hogy ne hatna ki a másik két tényezőre. Ezek dinamikus interakciója zajlik, úgy, hogy közben a szellemi felkészültség javítja az egyén belső fittségét. Tehát csökkenti a kedvezőtlen folyamatok ütemét vagy számát.

A komplex emberkép (holisztika) szerint alapvetően minden betegség pszichoszomatikus jellegű, mégis léteznek olyan betegségek, melyek erőteljesebben pszichés eredetűek, és ezért azokat nevezik köznapi értelemben pszichoszomatikus betegségnek.